آثار افزایش تورم بر هزینه های سلامت مردم

معاون کل وزارت بهداشت گفت: وقتی تورم بالا می‌رود، ‏مردم مجبور می‌شوند از هزینه های سلامت بزنند. به گزارش گشت و گذار، ایرج حریرچی در هشتمین نشست کارشناسی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ‏ایران، افزود: در سال ۹۱ میزان استفاده از خدمات پزشکی در کشور به میزان ۷ درصد کاهش یافت. از ‏طرفی پولی که […]


معاون کل وزارت بهداشت گفت: وقتی تورم بالا می‌رود، ‏مردم مجبور می‌شوند از هزینه های سلامت بزنند.

به گزارش گشت و گذار، ایرج حریرچی در هشتمین نشست کارشناسی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ‏ایران، افزود: در سال ۹۱ میزان استفاده از خدمات پزشکی در کشور به میزان ۷ درصد کاهش یافت. از ‏طرفی پولی که وارد حوزه سلامت شد نیز کاهش پیدا کرد.‏

وی گفت: زندگی جامعه پزشکی نیز تحت تاثیر تورم است. باید پرسید وظیفه گروه پزشکی و سیاست گزاران و ‏انجمن‌های علمی در تعیین تعرفه‌های پزشکی چیست.‏

حریرچی ادامه داد: در نظام سلامت بین ۶۳ تا ۶۷ درصد هزینه‌ها برای دستمزد پرداخت می‌شود. نسبت پزشک به جمعیت و پرستار ‏به جمعیت نیز در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها کمتر است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در آمریکا و اروپای غربی خطاهای پزشکی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد است و میزان شکایت ‏نیز حدود ۳ درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. در ایران حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بستری داریم که ۵ هزار و ۸۰۰ شکایت ‏ثبت شده است که این میزان یک دهم درصد پرونده های پزشکی است.