از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت توسعه گردشگری طب ایرانی است.

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت: از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت توسعه گردشگری طب ایرانی است.   مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: یکی از سیاست‌های کلی و اساسی مورد توجه در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت توسعه گردشگری طب ایرانی است. به گزارش توتال نیوز […]

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:

از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت توسعه گردشگری طب ایرانی است.

 

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: یکی از سیاست‌های کلی و اساسی مورد توجه در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت توسعه گردشگری طب ایرانی است.

به گزارش توتال نیوز به نقل از ایسنا، دکتر الهه حسینی یکتا روز دوشنبه، ۲۱ آذر ماه، در بازدید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار افزود: در این خصوص تعاملات زیادی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برقرار و برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: طب ایرانی یک حوزه منحصر به فرد و مختص کشور است؛ بنابراین نگاه ویژه به صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت نتایج و اثرگذاری‌های زیادی بر مولفه‌های مختلف اقتصادی و اشتغال دارد.

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: بحث تنوع اقلیمی از جمله مولفه‌های مهم در توسعه گردشگری سلامت است که با استفاده از ظرفیت طب ایرانی می‌تواند مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی بیان کرد: پیشینه، اقلیم و موقعیت جغرافیایی، تنوع گیاهان دارویی، اختصاصی و بومی بودن برخی گیاهان دارویی و اثرگذاری گیاهان دارویی بر تجارت از جمله ظرفیت‌ها و مزیت نسبی مورد توجه در سبزوار است که می‌تواند به عنوان جاذبه‌های گردشگری سلامت نقش اساسی ایفا کند.

۶۰ قلم داروی گیاهی در پوشش بیمه

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در ادامه گفت: یکی از مشکلات موجود قیمت بسیار بالای نسخ دارویی است که متخصصان طب ایرانی برای بیماران تجویز می‌کنند؛ در حالی که دیدگاه این است که طب ایرانی طب ارزان و در دسترس برای بیماران باشد.

وی افزود: سیاست وزارت بهداشت تحت پوشش قرار دادن اقلام داروهای گیاهی است. تاکنون ۶۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته که مقرر است اقلام دارویی دیگری نیز به پوشش بیمه‌ای اضافه شود.