اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی دزفولی به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت:اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی اهل دزفول به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید. یوسف پریدار در گفت و گو با گشت و گذار، اظهار کرد: طی چند روز گذشته یک مرد ۴۰ ساله به نام محمد خانعلی نجف آبادی اهل شهرک اسلام آباد دزفول براثر خونریزی مغزی دچارمرگ مغزی […]


دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت:اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی اهل دزفول به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید.

یوسف پریدار در گفت و گو با گشت و گذار، اظهار کرد: طی چند روز گذشته یک مرد ۴۰ ساله به نام محمد خانعلی نجف آبادی اهل شهرک اسلام آباد دزفول براثر خونریزی مغزی دچارمرگ مغزی شد.

وی افزود: به گفته خانواده این مرحوم پیش تر وصیت کرده بود در صورت امکان پس از مرگ اعضای بدن وی را اهدا کنند بنابراین با رضایت قبلی مرحوم و خانواده جسد این فرد برای اهدای عضو به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: بر همین اساس ۲ کلیه وی به ۲ مرد اهوازی ۴۰ و ۵۶ ساله اهدا شد و کبد متوفی برای پیوند به شیراز انتقال یافت.

پریدار در پایان از خانواده این فرد در راستای این اقدام اخلاقی و انسانی تقدیر به عمل آورد.