اولین دادگاه اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز