بهنام فرامرزیان:

ایران در رتبه اول جهان در صدور کارنه تیر

در حوزه صدور کارنه تیر، ایران در رتبه اول جهان قرار دارد.

بهنام فرامرزیان در گفت گو با گشت و گذارنیوز، در خصوص کاهش تشریفات گمرکی در حمل و نقل جاده ای، گفت: کنوانسیون تیر در واقع یک کنوانسیون گمرکی به حساب می آید و اگر بدرستی توسط کشورهای عضو اجرا شود، تشریفات گمرکی به حد قابل توجه ای کاهش می دهد. با تصویب ضمیمه ۱۱ کنوانسیون تیر که در ارتباط با رویه الکترونیکی تیر می باشد، این امیدواری می رود که با اجرای آن، رویه عملیات حمل ونقل جاده ای و همچنین حمل ونقل ترکیبی سریع و ساده تر شود و در واقع می توانیم آن را از دست آوردهای جدید توصیف کنیم.

نماینده اتاق ایران در سازمان ایرو، برای کاهش هزینه های حمل و نقل با وجود تورم جهانی توسط اتحادیه ایرو افزود: یکی از مهمترین کارهای سازمان جهانی حمل ونقل بین المللی جاده ای(ایرو) ایجاد مکانیزم سلسله تضمینات تیر است که شرکت های حمل ونقل بین المللی جاده ای تحت این رویه اقدام به حمل کالا با استفاده از سند کارنه تیر می کنند و باعث می شود که رویه های اجرایی کاهش و از آنجایی که از پوشش ضمانتی یک شکل و جهانی برخوردار است، یقیناً هزینه و گلوگاه ها را کاهش می دهد. این امکانات برای تمام کشورهای عضو کنوانسیون تیر از جمله ایران فراهم است.

بهنام فرامریان در خصوص اجرایی شدن خدمات گمرکی برای کامیون های ترانزیت به صورت ۲۴ ساعته در کل کشور، یادآور شد: ارائه خدمات ترانزیتی ۲۴ ساعته، نیازمند توافق دو جانبه با کشورهای همسایه است ولی یادآور می شوم سرعت ترانزیت با ساده سازی و یکنواخت سازی رویه ها می تواند کمبود ساعت کاری را جبران کند.

بهنام فرامرزیان

نماینده اتاق بازرگانی در کمیته اداری و کاری تیر سازمان ملل(ژنو)، ضمن اشاره به چالش هایی که برای حضور و ماندگاری بخش خصوصی در این حوزه، ادامه داد: رویه تیر، یک رویه بین المللی است و از دستورالعمل های بین المللی پیروی می کند، ولی همکاری با مراجع مسئول و ذی صلاح بخصوص گمرک و وزارت راه و شهرسازی کمک می کند تا بسیاری از چالش ها و کاستی در پیش برد اهداف بخش خصوصی مرتفع شود. البته ایجاد تسهیلات لازم و تدوین قوانین شفاف و مدون در فعال تر شدن عملیات حمل در کریدورهای مهم بین المللی که از قلمرو ایران عبور می کنند؛ مانند کریدور شمال – جنوب و کریدور شرق – غرب تأثیر بسزایی می گذارد. درحال حاضر بسیاری از این تسهیلات فراهم شده، ولی تا نتیجه مطلوب نیازمند همکاری بیشتری هستیم.

مدیر حمل‌ونقل بین‌المللی و کارنه تیر اتاق بازرگانی، در خصوص رتبه ایران در حوزه حمل و نقل جهانی افزود: در حوزه صدور کارنه تیر، ایران در رتبه اول جهان قرار دارد. ترویج رویه تیر، ثابت نگه داشتن قیمت کارنه تیر، حمایت از شرکت های حمل ونقل بین المللی در حل مشکلات و مسائل حمل ونقلی و گمرکی، اطلاع رسانی به موقع و آموزش، از عمده برنامه هایی بوده که کمک کرده تا حمل ونقل بین المللی جاده ای کشور در رویه تیر توسعه یابد.

فرامرزیان در پایان در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت استفاده از سوخت جایگزین(هیدروژنی-باتری)، گفت: مطالعاتی توسط مراجع ذی صلاح از جمله وزارت صمت و وزارت راه صورت گرفته است. آنچه اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۵ در نظر دارد، کاهش ۵۵ %گازهای فسیلی است و طبق برنامه ریزی از ۲۰۳۵ قرار است کلیه وسائط نقلیه سبک و سنگین از سوخت غیر فسیلی استفاده کنند. به طبع ضروریست ما نیز به این تغییر رویه با اولویت اول بنگریم و سطح مطالعات و تحقیق های زیرساختاری خود را افزایش دهیم تا در روند کار در میان و بلند مدت دچار مشکل نشویم.