کد خبر : 5027
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 آذر 1397 - 22:34

بیانیه تشکلهای دانشجویی پرستاری کشور در خصوص بودجه۹۸

بیانیه تشکلهای دانشجویی پرستاری کشور در خصوص بودجه۹۸

شکل های دانشجویی پرستاری کشور درخصوص بودجه ۹۸ جهت جذب پرستاران بیانیه ای را صادر کردند. به گزارش گشت و گذار، در هفته های گذشته خبرهایی در رسانه ها مبنی بر مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با لایحه پیشنهادی برای در نظر گرفتن بودجه جهت جذب پرستاران در سال ۸۹ منتشر شد، این


شکل های دانشجویی پرستاری کشور درخصوص بودجه ۹۸ جهت جذب پرستاران بیانیه ای را صادر کردند.

به گزارش گشت و گذار، در هفته های گذشته خبرهایی در رسانه ها مبنی بر مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با لایحه پیشنهادی برای در نظر گرفتن بودجه جهت جذب پرستاران در سال ۸۹ منتشر شد، این خبر ضمن زدن تیرخلاص به بیماران بدحال بستری در بخشهای بیمارستانی باعث مکدر شدن خاطر صاحب نظران دلسوز وخدوم حوزه ی سلامت شده است.

تشکل های دانشجویی پرستاری کشور درخصوص بودجه ۹۸ جهت جذب پرستاران بیانیه ای را صادر کردند که این بیانیه به شرح ذیل است:

بی توجهی به پرستاری، بی توجهی به سلامت جامعه است. مقام معظم رهبری) مد ظله العالی(

در هفته های گذشته خبرهایی در رسانه ها مبنی بر مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با لایحه پیشنهادی برای در نظر گرفتن بودجه جهت جذب پرستاران در سال ۸۹ منتشر شد، این خبر ضمن زدن تیرخلاص به بیماران بدحال بستری در بخشهای بیمارستانی باعث مکدر شدن خاطر صاحب نظران دلسوز وخدوم حوزه ی سلامت و شکل گیری موجی از تشنج و اتخاذ استراتژی آتش به اختیار در بین جامعه ی پرستاری به خصوص دانشجویان واعضای تشکلهای دانشجویی این رشته شده است که درصورت عدم چاره اندیشی؛ عواقب فعل وانفعالات ناشی از این تصمیم غیرمترقبه سازمان مدیریت برعهده رده اول مدیریت آن سازمان خواهد بود.

براساس آمار های ارائه شده توسط مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نهادهای پرستاری کشور، سالانه از ۳۸۱ دانشکده پرستاری و مامایی کشور بالغ بر ۳۱ هزار نفر پرستار فارغ التحصیل می شوند و از ۳۳۱ هزار نفر نیروی پرستار موجود در سیستم درمانی کشور سالانه حدود ۳۱ درصد و بلکه بیشتر در مرخصی زایمان به سر می برند، قریب به ۶ هزار نفر ازسیستم های مختلف بازنشسته می شوند، تقریباً ۳۰۱۱ نفر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، تعداد قابل توجهی پیش از موعد بازنشسته می شوند و کاهش ۰۱ درصدی پرسنل ناشی از اجرای قانون ارتقای بهره وری که همگی بیانگر ریزش سالانه ی ۳۱ هزار نفری پرستاران از سیستم درمانی می باشد رشد روز افزون جمعیت، افزایش میزان سالمندی، ایجاد بیمارستان ها و توسعه بخشهای ویژه مانند ICU، CCU و سایر تخت های بیمارستانی جدید، گسترش بخشهای اورژانس، تخصصی شدن خدمات سلامت و از جهتی پاسخگویی اجباری پرستاران در برابر تمام کمبودها و نواقص مراکز درمانی و اقدامات جانبی همچون اعتبار بخشی بیمارستان ها و حتی برعهده گرفتن تمام مسئولیت های بیمارستانی را در طول غیاب سایر اعضای تیم سلامت در ۳۶ ساعت از ۰۲ ساعت، نیاز مبرم سیستم بهداشت و درمان به وجود این عناصر حیات بخش) به تعبیر مقام معظم رهبری(صحه می گذارند.

بر اساس یافته های پژوهشی شورای بین المللی پرستاری تعداد پرستار به بیمار در بخش های عمومی در وضعیت مطلوب یک پرستار به سه تا چهار بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۳۲ درصد بیشتر بیماران را در معرض خطر مرگ قرار می دهد و افزایش ۹ بیمار در برابر ۲ بیمار با افزایش حدود ۱۳ درصد مرگ و میر همراه است.

موارد یاد شده همگی به خوبی رابطه ی تعداد نیروی حرفه ای پرستار با سطح کیفی سلامت جامعه و لزوم ۳ و / پاسخگویی به مردم را نشان می دهد و با توجه به اینکه استاندارد حداقلی سرانه پرستار به تخت بیمارستانی ۹۱ می باشد، سطح کیفیت مراقبت ارایه / ۰ نفر است و در حال حاضر این نسبت در کشور ۷ / برای گروه پرستاری ۰شده به بیماران به شدت کاهش یافته است و این کمبود مزمن وشدید، افزایش احتمال خطاهای شغلی و فرسودگی پرستاران را به دنبال داشته است. با این وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت وکمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر جذب سالانه حداقل ۳۰ هزار پرستار را مورد پذیرش قرار نداده است.

آیا مسئله ای مهمتر از مقوله سلامت جامعه وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه به بهای آن سلامت جامعه را نادیده گرفته و پیشنهاد جذب پرستار که مستقیماً به سلامت عموم جامعه مربوط می باشد را نپذیرفته است، در حالی که پرستاری در تمامی کشورهای دنیا جزو مشاغل حاکمیتی به حساب آمده و باید کمترین تاثیر را از سیاست های انقباضی دولت بپذیرد.

با توجه به اینکه عدم جذب فارغ التحصیلان رشته پرستاری به شدت سلامت جامعه را تضعیف کرده و نیز باعث تخریب جایگاه پرستاری و از بین رفتن آینده ی شغلی این قشر می گردد، جامعه پرستاری به هیچ وجه این اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر نمی تابد و از هیچ اقدامی در راستای مرتفع نمودن این مشکل فروگذاری نخواهد کرد و به مسئولین محترم سازمان مربوطه اعلام می دارد نسبت به تصمیم أخذ شده تجدید نظر کرده و در جهت اصلاح آن اقدام نمایند، در غیر این صورت مسئولیت عواقب، تبعات و پیشامد های ناشی از این امر در روز های آتی بر عهده ایشان خواهد بود.

– اسامی تشکل های دانشجویی پرستاری کشور به ترتیب حروف الفبا:

۱ انجمن اسلامی امید دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد سبزوار

۲ انجمن اسلامی امید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳ انجمن اسلامی آزادی خواه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴ انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۵ انجمن اسلامی دانشجویان) عضو دفتر تحکیم وحدت(دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۶ انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه علوم پزشکی همدان

۷ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

۸ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

۹ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد مراغه

۱۰ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۱ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری ساوه

۱۲ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

۱۳ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۴ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

۱۵ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

۱۶ انجمن اسلامی دانشکده علوم پزشکی سراب

۱۷ انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۸ انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۱۹ انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی شیراز

۲۰ انجمن طب سنتی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

۲۱ انجمن علمی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲۲ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری اراک

۲۳ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری بجنورد

۲۴ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری خمین

۲۵ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری زاهدان

۲۶ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری مشهد

۲۷ انجمن علمی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

۲۸ انجمن علمی پرستاری علوم پزشکی مشهد

۲۹ انجمن علمی دانشجویی پرستاری بروجرد

۳۰ انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری الیگودرز

.۳۱ انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

.۳۲ انجمن علمی دانشجویی کشوری اتاق عمل

.۳۳ انجمن علمی دانشکاه آزاد نجف آباد

.۳۴ انجمن علمی دانشکده پرستاری بندرعباس

.۳۵ انجمن علمی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد البرز

.۳۶ انجمن علمی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد گناباد

.۳۷ انجمن علمی دانشکده پرستاری رامهرمز

.۳۸ انجمن علمی دانشکده پرستاری ساوه

.۳۹ انجمن علمی دانشکده پرستاری مسجد سلیمان

.۴۱ انجمن علمی دانشکده پرستاری میبد

.۴۱ انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی ایلام

.۴۲ انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه زنجان

.۴۳ انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

.۴۴ انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

.۴۵ انجمن علمی دانشکده پرستاری یزد

.۴۶ انجمن علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

.۴۷ انجمن علمی دانشگاه آزاد دهاقان

.۴۸ انجمن علمی دانشگاه آزاد فلاورجان

.۴۹ انجمن علمی دانشگاه آزاد گلپایگان

.۵۱ انجمن علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

.۵۱ انجمن علمی زبان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

.۵۲ انجمن علمی مستقل اسلامی دانشکده پرستاری دانشگاه علدوم پزشکی سبزوار

.۵۳ انجمن علمی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

.۵۴ بسیج حوزه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

.۵۵ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری آستارا

.۵۶ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری خمین

.۵۷ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد البرز

.۵۸ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد گناباد

.۵۹ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد مراغه

.۶۱ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۶۱ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

.۶۲ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

.۶۳ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری ساوه

.۶۴ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری شیراز

.۶۵ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری میبد

.۶۶ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

.۶۷ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ایلام

.۶۸ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی خوی

.۶۹ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران

.۷۱ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

.۷۱ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی سلماس

.۷۲ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

.۷۳ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری یزد

.۷۴ بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۷۵ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

.۷۶ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۷۷ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

.۷۸ بسیج دانشجویی دانشگاه قوچان

.۷۹ بسیج دانشجویی شهید اژدری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

.۸۱ بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

.۸۱ بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت قوچان

.۸۲ بسیج دانشکده پرستاری آزاد علوم پزشکی زنجان

.۸۳ بسیج دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی واحد آزاد مشهد

.۸۴ بسیج دانشکده پرستاری رامهرمز

.۸۵ بسیج دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

.۸۶ بسیج دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه زنجان

.۸۷ بسیج دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

.۸۸ بسیج دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

.۸۹ بسیج دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

.۹۱ بسیج دانشکده پیراپزشکی دانشگاه زنجان

.۹۱ بسیج دانشکده علوم پزشکی سراب

.۹۲ بسیج دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.۹۳ بسیج دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۹۴ تشکل شهریار دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۹۵ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۹۶ جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.۹۷ جامعه اسلامی علوم پزشکی مشهد

.۹۸ جامعه ی اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۹۹ شورای دانشجویی دانشکده پرستاری بندرعباس

.۱۱۱ شورای دانشجویی نظام پرستاری استان البرز

.۱۱۱ شورای دانشجویی نظام پرستاری استان قم

.۱۱۲ شورای دانشجویی نظام پرستاری اصفهان

.۱۱۳ شورای دانشجویی نظام پرستاری اهواز

.۱۱۴ شورای دانشجویی نظام پرستاری ایلام

.۱۱۵ شورای دانشجویی نظام پرستاری آستارا

.۱۱۶ شورای دانشجویی نظام پرستاری تهران

.۱۱۷ شورای دانشجویی نظام پرستاری خراسان شمالی

.۱۱۸ شورای دانشجویی نظام پرستاری زنجان

.۱۱۹ شورای دانشجویی نظام پرستاری شهر کرد

.۱۱۱ شورای دانشجویی نظام پرستاری قوچان

.۱۱۱ شورای دانشجویی نظام پرستاری کردستان

.۱۱۲ شورای دانشجویی نظام پرستاری کرمانشاه

.۱۱۳ شورای دانشجویی نظام پرستاری مشهد

.۱۱۴ شورای دانشجویی نظام پرستاری یزد

.۱۱۵ شورای صنفی دانشکده پرستاری الیگودرز

.۱۱۶ شورای صنفی دانشکده پرستاری بجنورد

.۱۱۷ شورای صنفی دانشکده پرستاری بندرعباس

.۱۱۸ شورای صنفی دانشکده پرستاری پل دختر

.۱۱۹ شورای صنفی دانشکده پرستاری رامهرمز

.۱۲۱ شورای صنفی دانشکده پرستاری ساوه

.۱۲۱ شورای صنفی دانشکده پرستاری شیراز

.۱۲۲ شورای صنفی دانشکده پرستاری قم

.۱۲۳ شورای صنفی دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی مشهد

.۱۲۴ شورای صنفی دانشکده پرستاری مسجد سلیمان

.۱۲۵ شورای صنفی دانشکده پرستاری مشهد

.۱۲۶ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

.۱۲۷ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

.۱۲۸ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

.۱۲۹ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران

.۱۳۱ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

.۱۳۱ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

.۱۳۲ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

.۱۳۳ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

.۱۳۴ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی همدان

.۱۳۵ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

.۱۳۶ شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

.۱۳۷ شورای صنفی دانشکده پرستاری یزد

.۱۳۸ شورای صنفی دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۳۹ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

.۱۴۱ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

.۱۴۱ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی زابل

.۱۴۲ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.۱۴۳ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

.۱۴۴ شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۱۴۵ شورای صنفی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

.۱۴۶ شورای صنفی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۴۷ کانون اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۴۸ کانون اردوهای جهادی مهاجر دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۴۹ کانون تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی خمین

.۱۵۱ کانون ترنم یاس دانشگاه علوم پزشکی واحد آزاد مشهد

.۱۵۱ کانون توان دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۱۵۲ کانون جهادی دانشکده پرستاری خمین

.۱۵۳ کانون جهادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۵۴ کانون خیریه دانشجویی مهرگان دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۵۵ کانون خیریه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

.۱۵۶ کانون خیریه قدمی تا خدا دانشکده علوم پزشکی خمین

.۱۵۷ کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۵۸ کانون سلامت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی واحد آزاد مشهد

.۱۵۹ کانون سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب

.۱۶۱ کانون سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۶۱ کانون شعر و ادب دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۶۲ کانون عفاف و حجاب) ریحانه(دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۶۳ کانون فرهنگ و هنر دانشگاه علوم پزشکی همدان

.۱۶۴ کانون فرهنگی دانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان

.۱۶۵ کانون فرهنگی دانشکده پرستاری ساوه

.۱۶۶ کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

.۱۶۷ کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی خمین

.۱۶۸ کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۶۹ کانون محیط زیست دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۷۱ کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۷۱ کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

.۱۷۲ کانون مهدویت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۷۳ کانون مهدویت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.۱۷۴ کانون نشریات دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد مراغه

.۱۷۵ کانون های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۷۶ کانون هلال احمر دانشکده علوم پزشکی سراب

.۱۷۷ کانون هلال احمر دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۷۸ کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

.۱۷۹ کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.۱۸۱ کمیته تحقیقات پرستاری دانشکده پرستاری بندر عباس

.۱۸۱ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد واحد مراغه

.۱۸۲ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب

.۱۸۳ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

.۱۸۴ کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

.۱۸۵ کمیته جوانان پرستاری بسیج جامعه پزشکی کشور

.۱۸۶ کمیته مشورتی دانشجویی معاونت آموزشی بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.