تا دو ماه آینده، راه آهن کاسپین افتتاح می شود

راه آهن کاسپین به طور قطع تا دو ماه آینده افتتاح می شود البته برای این پروژه با کسری 300 میلیارد تومانی مواجه هستیم و برای افتتاح به این رقم نیاز داریم.

گشت و گذار نیوز: معاون شرکت ساخت اظهار داشت: راه آهن رشت آستارا در حال اجرا است و هیچ پروژه ای را برای مذاکرات با طرف مقابل متوقف نکردیم. شاید سرعت انجام کار در پروژه ها به دلیل محدودیت منابع، کاهش پیدا کرده اما راکد نشده اند.

عباس خطیبی افزود: مطالعات روس ها بر روی پروژه راه آهن رشت آستارا عامل توقف این پروژه نشده و پروژه در حال اجرا است اما سرعت کار مطلوب نیست و اگر مسیر تامین مالی را طی کنیم اجرای پروژه افزایش پید می کند.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به توافقات با روس ها در اجرای راه آهن رشت آستارا گفت: در ارتباط با پلان، مسیر با روس ها به اشتراک نظر رسیدیم و در مذاکرات مرحله به مرحله جلو می رویم. موضوع مهم توافق در قیمت نهایی کل پروژه است که اگر در قیمت به توافق برسیم قرارداد تجاری منعقد می شود.

خطیبی با بیان اینکه شاخه راه‌ آهن رشت کاسپین به زودی افتتاح می شود، افزود: راه آهن کاسپین به طور قطع تا دو ماه آینده افتتاح می شود البته برای این پروژه با کسری 300 میلیارد تومانی مواجه هستیم و برای افتتاح به این رقم نیاز داریم.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه راه آهن خاش زاهدان، اظهار داشت: برای این پروژه هم به 480 میلیون یورو نیاز داریم. البته پیش از این یک بار از صندوق توسعه ملی 300 میلیون یورو دریافت کردیم که با این تزریق منابع درصد پیشرفت فیزیکی پروژه از 40 درصد به 67 رصد رسید و قطعه زاهدان تا خاش بهره برداری شد.

معاون شرکت ساخت ادامه داد: در حال حاضر برای تدوام اجرای مسیر مجددا به 480 میلیون یورو نیاز داریم که برای تامین منابع دو مکانیزم تهاتر نفتی و دریافت منابع از صندوق توسعه ملی به طور همزمان دنبال می کنیم و اگر تامین منابع انجام شود پروژه را دو ساله به اجرا می رسانیم و تحویل می دهیم.
منبع: ایلنا