تصاویر/ روستای کویری پشنگ در گناباد

روستای نوده پشنگ در شهرستان گناباد استان خراسان رضوی قرار دارد.

عکاس: محمد جواد عبدی