جشن های روز میراث فرهنگی در اروپا برگزار شد

امسال در فرانسه ۱۱ و ۱۲ اکتبر مراکز متعددی درهای خود را به روی علاقه مندان گشودند تا از اماکن مهم تاریخی در روز اروپایی میراث فرهنگی، به صورت رایگان دیدن کنند. به گزارش گشت و گذار، روز اروپایی میراث فرهنگی ابتکاری است که ۳۵ سال پیش توسط «جک لانگ»، وزیر فرهنگ وقت در فرانسه […]


امسال در فرانسه ۱۱ و ۱۲ اکتبر مراکز متعددی درهای خود را به روی علاقه مندان گشودند تا از اماکن مهم تاریخی در روز اروپایی میراث فرهنگی، به صورت رایگان دیدن کنند.

به گزارش گشت و گذار، روز اروپایی میراث فرهنگی ابتکاری است که ۳۵ سال پیش توسط «جک لانگ»، وزیر فرهنگ وقت در فرانسه در بُعد ملی آغاز شد و تدریجاً از حمایت دیگر کشورهای اروپایی برخوردار شد.

در راستای اجرای این برنامه، امسال در فرانسه هم طی روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر مراکز متعددی درهای خود را به روی علاقه مندان گشودند تا از اماکن مهم تاریخی در روز اروپایی میراث فرهنگی، به صورت رایگان دیدن کنند.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، بر اساس آمارهای منتشره در ۳۵ دوره برگزاری این مناسبت، ۱۶ هزار مکان تاریخی، موزه، باغ، کاخ یا مراکز ثبت شده در فهرست آثار ملی درهای خود را به روی عموم گشودند و طی این دو روز بیش از ۱۲ میلیون نفر از اماکن اعلام شده بازدید به عمل آوردند.

یکی از ابتکارات امسال در حمایت از بازسازی و مرمت آثار ثبت شده در میراث فرهنگی، برگزاری مراسم قرعه کشی ویژه این اماکن بود که حدود ۱۵ میلیون یورو درآمد از این ابتکار حاصل شد؛ بر اساس این طرح یک مسابقه ویژه بخت آزمایی با هدف کمک به بازسازی اماکن تاریخی و ثبت شده ای که نیاز به اعتبارات عمومی دارد، یک روز قبل از شروع روز اروپایی صورت گرفت.