درآمد حاصل از آزادراه های دولتی به کجا واریز می شود؟

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نامه ای به رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، برای پرداخت تبصره 5 ، ردیف اعتباری درخواست کرد.

به گزارش گشت و گذارنیوز ، در بخشی از این نامه آمده است: این شرکت (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل) نسبت به عقد قرارداد مشارکت در خصوص ساخت، نگهداری و بهره برداری پروژه های آزادراهی ذیل قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و دیگر منابع مالی و پولی کشور با سرمایه گذاران در این حوزه اقدام نموده است.

در بخش دیگری از این نامه که به امضای خیرالله خادمی رسیده، عنوان شده است: تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور عنوان می دارد «در دوران بهره برداری، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمد سالانه پیش بینی شده در گزارش هزینه – درآمد، منضم به قرارداد مشارکت،کمتر از 85./. درصد باشد، مابه التفاوت تا رقم 85 درصد، حداکثر به میزان 25./. درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه ها به شرکت سرمایه گذار پرداخت گردد».

در ادامه این نامه تاکید شده است: از آنجایی که درآمد حاصل از آزادراه ها (آزادراه های دولتی) به حساب خزانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای واریز می شود، این شرکت منابعی جهت پرداخت تبصره 5 قانون در اختیار ندارد. لذا خواهشمند است ردیف اعتباری مناسب، جهت پرداخت و تحقق تکلیف قانونی مذکور، معمول گردد.

منبع: تین نیوز