راه‌اندازی مجدد خط مسافری چابهار – عمان

درنشست مدیرکل بنادرودریانوردی سیستان وبلوچستان بامدیرعامل سازمان منطقه آزادتجاری -صنعتی چابهاردرخصوص تسهیل وتسریع فعالیت‌های دوجانبه راه‌اندازی مجدد خط مسافری چابهار_عمان بحث وتبادل نظر شد.

به گزارش گذارنیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در در نشست مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار که روز ۲۸ دی در بندر بهشتی برگزار شد، جمعی از معاونین و کارشناسان خبره هر دو سازمان حضور داشتند در خصوص افزایش تعاملات و تسهیل و تسریع فعالیت‌های دوجانبه، تشکیل کارگروه‌های مشترک و تفاهم نامه همکاری با توجه به پتانسیل‌های دو سازمان و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دانشگاهی و نیازهای پژوهشی و ارتقا اقدامات دانش بنیان مذاکرات سازنده‌ای صورت گرفت.

قاسم عسکری نسب مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ضمن گزارشی از برنامه‌های آتی سازمان بنادر و دریانوردی در سواحل مکران در زمینه سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در بخش‌های مختلف و تأثیر اقدامات بر توسعه منطقه و ایجاد اشتغال پایدار گفت: یکی از دغدغه‌های سازمان بنادر در حوزه گردشگری است و بر راه اندازی خطوط کشتیرانی بویژه راه اندازی مجدد خط مسافری چابهار – عمان تاکید کرد و افزود: در این خصوص در حال رایزنی برای تخصیص سهمیه سوخت از سوی وزارت نفت به شناورهای مسافری هستیم.

مدیر عامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی نیز ضمن قدردانی از خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان و راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی چین – چابهار گفت: منطقه آزاد می‌تواند یک فرصت و مشوق برای توسعه اداره بندر باشد و بر افزایش تعاملات دو ارگان بر طبق برنامه زمانی و برای دستیابی به اهداف مشترک سازمانی و ملی تأکید کرد.

امیرمقدم با بیان اینکه راه آهن و فرودگاه از الزامات توسعه مناطق آزاد و بنادر می‌باشد اضافه کرد: منطقه آزاد پروژه‌های بزرگی را در دستور کار دارد و در بحث لجستیک در جنوب و شمال اقدامات مفیدی در حال انجام است که به ثمررسیدن این اقدامات منوط به کار تیمی و گروهی با سایر ارگان‌های شهری است.

وی در ادامه با اعلام آمادگی منطقه آزاد برای تفام نامه‌های دو جانبه و چندجانبه با سازمان بنادر در جهت توسعه و اشتغال زایی اضافه کرد: بین المللی کردن منطقه، بدون همکاری سازمان بنادر امکان پذیر نیست و بر همکاری و هم افزایی دو سازمان در این راستا تأکید کرد.