راهی جز مستقل بودن نداریم/دشمن دنبال نابودی اعتمادبه نفس ملت است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هیچ راهی جز مستقل بودن نداریم، گفت: امروز نبرد برای از بین بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی است.


فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هیچ راهی جز مستقل بودن نداریم، گفت: امروز نبرد برای از بین بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی است.