رفع نواقص پرونده ثبت جهانی دیوار گرگان

 رحمانی، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از اتمام عملیات عکسبرداری هوایی دیوار بزرگ گرگان در سال جاری خبرداد و گفت: پرونده ثبت جهانی «دیوار گرگان» در مرحله رفع نواقص قرار دارد. رحمان فرمانی اظهارکرد: پرونده دیوار دفاعی گرگان آماده شده و برای ثبت نیاز به پیگیری موضوعاتی دارد که در سفر رئیس‌جمهور […]

 رحمانی، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از اتمام عملیات عکسبرداری هوایی دیوار بزرگ گرگان در سال جاری خبرداد و گفت: پرونده ثبت جهانی «دیوار گرگان» در مرحله رفع نواقص قرار دارد.

رحمان فرمانی اظهارکرد: پرونده دیوار دفاعی گرگان آماده شده و برای ثبت نیاز به پیگیری موضوعاتی دارد که در سفر رئیس‌جمهور هم برای آن اعتبار مصوب شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: عکسبرداری هوایی برای تعیین حریم و عرصه امسال انجام شده و مطالعات ما تکمیل تر می‌ شود

وی ادامه داد: احیای دیوار دفاعی گرگان مد نظر مقامات عالی استان مخصوصا استاندار بوده که در سفر رئیس جمهور به استان هم مطرح شد و ضمنا در سطح وزارتخانه هم به عنوان پروژه‌ای که به گردشگری کشور و استان کمک می‌کند، طرح شده است.

رحمانی گفت: در سفر وزیر میراث فرهنگی به گلستان مقرر شد که قسمتی از دیوار مرمت و احیا شود تا زمینه ورود گردشگر به منطقه مهیا شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: طبق روال معمول پرونده‌های ارسالی توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و چند مورد نقص در مدارک اعلام شد که با تکمیل این نواقص مدارک لازم دوباره برای پیوست به پرونده ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان به سازمان یونسکو ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: زمانی که بنایی ثبت ملی می‌شود در سطح کشور مطرح بوده و فرهنگ و تاریخ و هویت منطقه را رواج می‌دهد و زمانی که ثبت جهانی می‌شود یک شاخص با ارزش بوده و نگاه جهانی به سمت آن است.

فرمانی با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس گفت: سه پایگاه تاریخی در استان داریم که شامل بافت تاریخی گرگان، برج قابوس و دیوار دفاعی گرگان است و این امر می‌تواند در حفظ و نگهداری این فضا و معرفی آن کمک کند.