صادرات کاغذ بسته بندی و تیشو آزاد شد/ممنوعیت صادرات ۸ محصول دیگر

بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو از فهرست ممنوعیت صادرات خارج شد. به گزارش گشت و گذار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان موضوع خارج شدن تعدادی از تعرفه های مربوط به انواع کاغذ از لیست […]

بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع کاغذ بسته بندی و کاغذ تیشو از فهرست ممنوعیت صادرات خارج شد.

به گزارش گشت و گذار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان موضوع خارج شدن تعدادی از تعرفه های مربوط به انواع کاغذ از لیست ممنوعیت صادرات را اعلام کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: صادرات انواع مقطوعات چوبی خام، انواع نئوپانو MDF خام، انواع کاغذ باطله، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، انواع کاغذهای اندود نشده شامل: انواع کاغذ و مقواهای چاپ و تحریر به شکل رول و ورق، کاغذ سبک اندود شده، دفاتر ثبت و حسابداری، دفترچه مشق از تاریخ صدور نامه ممنوع می باشد.

ضمنا پیرو نامه های شماره ۶۰/۱۳۲۰۷۵ مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ و شماره ۶۰/۱۷۴۵۹۷ مورخ ۹۷/۰۷/۰۲ دستور فرمایید انواع کاغذ بسته بندی به تحت تعرفه های ۴۸۰۴۱۱۰۰، ۴۸۰۴۱۹۰۰، ۴۸۰۵۱۱۰۰، ۴۸۰۵۱۲۱۰، ۴۸۰۵۱۲۹۰، ۴۸۰۵۱۹۱۰، ۴۸۰۵۱۹۹۰، ۴۸۰۵۲۴۱۰، ۴۸۰۵۲۴۹۰، ۴۸۰۵۲۵۱۰، ۴۸۰۵۲۵۹۰ و کاغذ تیشو تحت تعرفه ۴۸۰۳۰۰۰۰ از فهرست ممنوعیت صادرات خارج می گردد.