فساد دارویی چگونه رخ می دهد/شکل گیری ائتلاف ضد فساد علیه سوداگران

شاید یکی از مهم ترین زمینه های بروز فساد در نظام سلامت، در بخش دارو باشد که حجم زیادی از مبادلات مالی حوزه سلامت را به خود اختصاص می دهد.


شاید یکی از مهم ترین زمینه های بروز فساد در نظام سلامت، در بخش دارو باشد که حجم زیادی از مبادلات مالی حوزه سلامت را به خود اختصاص می دهد.