مجروح شدن یک محیط بان در پناهگاه حیات وحش میانکاله

درگیری یکی از بازدید کنندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله با محیط بان یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران، منجر به مجروح شدن این محیط بان وظیفه شناس شد. به گزارش گشت و گذار در پی گزارش واصله مبنی بر آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله، تعدادی از همکاران این اداره کل جهت گشت و […]


درگیری یکی از بازدید کنندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله با محیط بان یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران، منجر به مجروح شدن این محیط بان وظیفه شناس شد.

به گزارش گشت و گذار در پی گزارش واصله مبنی بر آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله، تعدادی از همکاران این اداره کل جهت گشت و کنترل و اطفاء حریق به منطقه اعزام شدند که در حین بازگشت از ماموریت، بدلیل ازدحام گردشگران و بازدید کنندگان در محل خروجی پناهگاه حیات محش میانکاله، یکی از سرنشینان خودرو قبل از انجام بازرسی و بدون نوبت قصد خروج از منطقه را داشته و از آنجائی که ماموران محیط زیست می بایست در راستای وظایف محوله قانونی خود نسبت به بازدید و بررسی ازخودروهای اشخاص اقدام کنند، متاسفانه راننده خودرو از اقدام ماموران محیط زیست خشمگین شده و مبادرت به فحاشی و درگیری فیزیکی با یکی از مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان کرده که پیامد آن منجر به جراحت مامور مربوطه از ناحیه صورت، ابرو و بینی شده است.

مراتب فوق ازجهت تمرد، ضرب وجرح عمدی نسبت به مامور محیط زیست از طریق محاکم قضایی تحت پیگیرد قانونی است.