مجلس با «خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها» مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و تغییر ساز و کار خرید و فروش ارز مخالفت کردند. به گزارش گشت و گذار، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان با حذف […]


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و تغییر ساز و کار خرید و فروش ارز مخالفت کردند.

به گزارش گشت و گذار، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان با حذف تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالفت کردند.

طبق این ماده، بانک مرکزی موظف است برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، اقدامات زیر را به عمل آورد:

«الف: تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور همراه مسافر، رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل.

ب: ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.

تبصره ۱: دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.

تبصره ۲: عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبین، مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۳: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.»

به این ترتیب و با مخالفت نمایندگان مجلس با حذف تبصره دو این ماده، ساز و کار فعلی خرید و فروش ارز (از طریق صرافی‌ها) باقی ماند.