مشارکت ۷۰۵ کارشناس بهداشتی در منطقه مرزی شلمچه

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت ازمشارکت۷۰۵ کارشناس بهداشتی در مراسم اربعین و گندزدایی یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۰ لیتر آب در جریان راهپیمایی اربعین حسینی در منطقه منتهی به مرز شلمچه خبر داد. به گزارش گشت و گذار، محمداسماعیل مطلق گفت: از گروه بیماری ها ۴۱۵، از گروه بهداشت محیط ۲۱۰، از گروه […]


مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت ازمشارکت۷۰۵ کارشناس بهداشتی در مراسم اربعین و گندزدایی یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۰ لیتر آب در جریان راهپیمایی اربعین حسینی در منطقه منتهی به مرز شلمچه خبر داد.

به گزارش گشت و گذار، محمداسماعیل مطلق گفت: از گروه بیماری ها ۴۱۵، از گروه بهداشت محیط ۲۱۰، از گروه مامایی ۵۰، از گروه پزشکی ۲۰ و از گروه دندانپزشکی ۱۰ نفر در این راهپیمایی تحت مدیریت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان خدمات سلامت، ارائه دادند.

وی افزود: در این مراسم یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۰ لیتر آب گندزدایی شد. ۲۸ هزار و ۲۶۲ ماسک توزیع و ۵۶۱ مورد، مراقبت های سندرمیک انجام شد.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، بیان کرد: تعداد مراجعه به پایگاه فوریتی مامایی ۱۳۴۲ مورد، بررسی نمونه های مشکوک به بیماری های منتقله از آب و غذا ۲۷۲ مورد، خدمات دندانپزشکی ۳۵۱ مورد، نمونه برداری باکتریولوژیک آب ۱۵۷ مورد بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت، ۱۱۳۵ مورد کنترل مواد غذایی با دستگاه های پرتابل و ۲۹۲۸ مورد سمپاشی و گندزدایی و ۳ هزار رسانه اطلاع رسانی سلامت توزیع شده است.