میراث فرهنگی با اختصاص بودجه به مجموعه تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی موافقت کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مورد مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در سفر سال ۱۳۷۹ ایشان به این استان، امتیاز ویژه برای این اثر تاریخی و فرهنگی محسوب می‌شود و در این راستا وزارتخانه متبوع با اختصاص ردیف بودجه ویژه برای این پایگاه تاریخی موافقت کرده است.

گشت و گذار نیوز: حسن محمدی ادیب روز شنبه در آئین معرفی مدیر مجموعه تاریخی و جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی اظهار کرد: این مجموعه در حد لازم معرفی نشده است و مدیریت جدید باید برنامه‌های جدی در مورد معرفی و محتویات معنوی و فرهنگی آن داشته باشد و استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش می‌تواند موثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت فعال بودن هیات امنا و شورای راهبری پایگاه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ادامه داد: جلسه هیات امنا و شورای راهبری این مجموعه باید به صورت منظم برگزار شود تا موضوعات مرتبط، در جلسات بررسی و تصویب شود و مدیر جدید پایگاه در این مورد اهتمام خواهد داشت.

وی ادامه داد: اهمیت این مجموعه بر کسی پوشیده نیست و مدیریت آن، وظیفه سنگینی است که امیدوارم در دوره فعالیت مدیر جدید شاهد اتفاقات خوبی در این پایگاه جهانی باشیم.

در پایان، فردین عینی به عنوان مدیر جدید پایگاه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی معرفی و از زحمات مهدی حیدری‌وند مدیر سابق این پایگاه تقدیر شد.

شیخ صفی‌الدین اردبیلی بنیانگذار سلسه صفویه در ایران بوده و اردبیل خاستگاه این سلسه است و چهارم مرداد به عنوان روز اردبیل و روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی در تقویم رسمی ایران نامیده شده است و هر سال با گرامیداشت هفته استان اردبیل به تجلیل مفاخر و نوابغ استان پرداخته و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آن معرفی می‌شود.
منبع: ایرنا