نخستین کاراکال مشاهده شده در کازرون تلف شد

رئیس محیط زیست فارس گفت: گربه سان کمیاب از گونه کاراکال بر اثر تصادف در جاده کازرون تلف شد. به گزارش گشت و گذار مدیرکل محیط زیست استان فارس گفت: بر اثر برخورد کاراکال با خودرو سواری در جاده کازرون، تقاطع بوشیگان، این گونه کمیاب از گربه سانان کشته شد. سعید محمودی ادامه داد: این […]


رئیس محیط زیست فارس گفت: گربه سان کمیاب از گونه کاراکال بر اثر تصادف در جاده کازرون تلف شد.

به گزارش گشت و گذار مدیرکل محیط زیست استان فارس گفت: بر اثر برخورد کاراکال با خودرو سواری در جاده کازرون، تقاطع بوشیگان، این گونه کمیاب از گربه سانان کشته شد.

سعید محمودی ادامه داد: این نوع گربه سان کمیاب برای نخستین بار است که در منطقه مشاهده شده است.

وی افزود: دلایل حضور این گونه در این منطقه و در نزدیکی کازرون در حال بررسی بوده و به منظور تعیین پراکنش دقیق‌تر گونه از دوربین‌های تله‌ای بیشتر استفاده خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست استان فارس تصریح کرد: این کاراکال نر بالغ بوده و لاشه آن را دوستداران محیط زیست به اداره محیط زیست شهرستان کازرون تحویل دادند.

شمالی ترین محدوده پراکنش این گونه در خراسان شمالی و جنوبی ترین محدوده پراکنش در استهبان فارس و منطقه بهرام گور است.

بخش عمده پراکنش این گونه در مناطق مرکزی ایران وبه ویژه حاشیه کویرمرکزی است.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.