هزینه درمان سالمندان ۳ برابر افراد عادی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه فقط ۳۱ درصد کارمندان بیمه تکمیلی دارند، گفت: هزینه های درمان سالمندان سه برابر افراد عادی است. به گزارش گشت و گذار، سید حسن قاضی زاده هاشمی در نخستین کنفرانس بین المللی سالمندی که صبح سه شنبه برگزار شد با اشاره به اینکه تعداد سالمندان […]


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه فقط ۳۱ درصد کارمندان بیمه تکمیلی دارند، گفت: هزینه های درمان سالمندان سه برابر افراد عادی است.

به گزارش گشت و گذار، سید حسن قاضی زاده هاشمی در نخستین کنفرانس بین المللی سالمندی که صبح سه شنبه برگزار شد با اشاره به اینکه تعداد سالمندان طی ۳۰ سال آینده سه برابر می شود، گفت: ۹.۳ درصد رقم فعلی به سه برابر جمعیت افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ سن امید به زندگی سالمندان در ۶۰ سالگی ۲۱ سال برآورد شده است، گفت: امید به زندگی بدو تولد ۷۵ سال است به این معنی که افرادی که در حال حاضر زندگی می کنند تا سن ۸۰-۸۵ سالگی زنده خواهند ماند و متولدان ۹۰ تا ۹۷، باید ۹۰ سال عمرکنند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: براساس آمارهای موجود طی سالهای آینده با جمعیت سالمندی زیادی مواجه خواهیم شد و همچنین در سه سال گذشته هزینه درمان افراد ۶۵ ساله سه برابر افزایش یافته است.

وزیر بهداشت با اشاره به مطالعه ای که در سال ۹۳ انجام شد، اظهار داشت: این مطالعه نشان داد که مراجعه سالمندان به مراکز درمانی دو برابر بیشتر از سایرین است و همچنین بستری این افراد نیز دو برابر افراد معمولی بوده است. به طوری که میزان بستری آنها ۷ درصد و میزان بستری سالمندان ۱۶ درصد مشخص شده در حالی که بستری افراد عادی ۷ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه سالمندی موهبتی الهی است، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد مربوط به درمان و هزینه های آن است که با توجه به شرایطشان قادر به جبران آن نیستند.

وزیر بهداشت گفت: باید اثرات ناشی از دوران سالمندی را در دستور کار قرار دهیم و به زیرساخت های شهری، اجتماعی و اقتصادی توجه لازم را داشته باشیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه توجه به نقش خانواده، رفاه، بهبود زندگی سالمندان و توانمندسازی و پیشگیری باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: با کمک بهزیستی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، سند ملی سالمندی تدوین شده و در شورای عالی امنیت و قضایی با حضور رئیس جمهور به تصویب رسیده است.

وی افزود: ارائه خدمات سالمندی یکی از ارکان طرح تحول سلامت است به طوری که از طریق این طرح بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهرها و روستاها، خدمات رایگان دریافت می کنند.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه برای ۷ میلیون سالمند در طرح تحول سلامت، خدمات درنظر گرفته ایم، یادآور شد: در حال حاضر ۹۴ درصد سالمندان بیمه هستند و ۳۱ درصد آنها نیز از بیمه تکمیلی برخوردارند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت برای روستائیان، حاشیه شهرها، بیماران خاص و صعب العلاج رایگان است، گفت: چنانچه فرد روستایی، کارمند دولت باشد فقط ۵ درصد و فرد شهری ۱۰ درصد هزینه ها را باید پرداخت کند و مابقی هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود.

وی با تأکید بر اینکه همه سالمندان از هر گروه سنی باید امکان زندگی فعال را داشته باشند، اظهار داشت: در تدوین سیاست های حمایتی باید از تجربیات سالمندان نیز استفاده شود چرا که این افراد سرمایه های کشور محسوب می شوند.