وضعیت جوی عتبات عالیات تا دو روز آینده اعلام شد

آسمان شهرهای مرزی ایران و عراق و همچنین عتبات‌عالیات طی دو روز آینده صاف همراه با افزایش دما خواهد بود. به گزارش گشت و گذار و بنا به اعلام سازمان هواشناسی وضعیت جوی شهرهای مرزی ایران و عراق و شهر کربلا و نجف طی دو روز آینده (۹ و ۱۰ آبان ماه) ‌ به شرح […]


آسمان شهرهای مرزی ایران و عراق و همچنین عتبات‌عالیات طی دو روز آینده صاف همراه با افزایش دما خواهد بود.

به گزارش گشت و گذار و بنا به اعلام سازمان هواشناسی وضعیت جوی شهرهای مرزی ایران و عراق و شهر کربلا و نجف طی دو روز آینده (۹ و ۱۰ آبان ماه) ‌ به شرح زیر است:

آسمان مرز خسروی (قصرشیرین) فردا صاف، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و روز پنجشنبه نیز صاف، با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت جوی مرز مهران طی فردا صاف، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و روز پنجشنبه نیز صاف با کمینه و بیشینه دمای ۱۴ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان مرز شلمچه (خرمشهر) نیز طی روز چهارشنبه صاف، همراه با مه رقیق در بعضی ساعات وزش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه با کمینه و بیشینه دمای ۱۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت جوی چذابه نیز طی فردا صاف، همراه با مه رقیق و در بعضی ساعات وزش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه نیز با حداقل و حداکثر ۱۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد است.

آسمان شهرهای نجف، کاظمین، بصره و کربلا طی فردا و پس‌فردا صاف خواهند بود. همچنین حداقل و حداکثر دما در شهر نجف طی فردا ۱۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه ۱۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد است. دمای هوا در شهر کاظمین نیز طی فردا با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد است و کربلا نیز طی فردا کمینه و بیشینه دمای ۱۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد داشت. وضعیت دما در این شهر طی روز پنجشنبه به ۱۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

آسمان ایلام نیز طی دو روز آینده صاف، گاهی وزش باد، با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان اهواز نیز طی روز آینده صاف، ‌گاهی وزش باد، با مه رقیق وحداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی پس فردا با کمینه و بیشینه دمای ۱۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کرمانشاه نیز طی فردا صاف، همراه با وزش باد با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود و آسمان مریوان نیز طی روز آینده صاف تا کمی ابری، به تدریج رشد ابر و در بعدازظهر وزش باد با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.