پرورش استعدادهای فنی باید در اولویت قرار گیر

محمود پژوم، عضو هیئت مدیره از تایید کردن های کاذب واحدهای تولیدی بدون گذراندن ساعات واقعی کارورزی و آموزش و مهارت آموزی های اصولی که معضل حرفه آموزی است یاد کرد.

رضا حمیدی ازغدی، رئیس هیات امناء و عضو هیات مدیره با بیان اینکه تعداد دانشجویان فارغ التحصیل بیکار در ایران از مرز ۴.۵ میلیون نفر گذشته است؛ بیان کرد: نیاز به بازنگری در اهداف آموزشی و ایجاد فرهنگ مهارت آموزی را یکی از الزامات توسعه ی پایدار در کشور داریم و معضل تأسیس دانشگاه های متعدد در سالیان گذشته نه تنها مشکلات بیکاری را حل نکرده بلکه باعث شده تا جوانان نتوانند مسیر اشتغال و کار را به درستی پیدا کنند.

حمیدی به امضاء تفاهم نامه ای با دولت اشاره کرد و گفت:قرار بر ساخت هنرستانی بود که هزینه های آن مشارکتی پرداخت شود اما دولت به تعهدات خود در پرداخت عمل نکرد و ما با کمک مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی حرفه ای صد در صد هنرستان را تجهیز و اکنون آماده بهره برداری کردیم.

محمود پژوم، عضو هیئت مدیره از تایید کردن های کاذب واحدهای تولیدی بدون گذراندن ساعات واقعی کارورزی و آموزش و مهارت آموزی های اصولی که معضل حرفه آموزی است یاد کرد.

محمد علی چمنیان، عضو هیئت مدیره و خزانه دار مجمع نیز با پیشنهاد مدل دوگانه ی آموزش توضیحاتی را ارائه و در مورد اینکه باید آموزش های فنی حرفه ای در هنرستان ها را به سمت کاربردی و تخصصی ببریم که بخشی از آن در صنعت و به صورت عملی و بخشی در پشت میزها و کلاس های درسی باشد‌ تاکید داشتند.