پزشکان باید از درون خود را اصلاح کنند/توجه به اخلاق پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پزشکان باید از درون، خود را اصلاح کنند. ‏نباید این طور باشد که رئیس یک انجمن حرفی بزند و سایر انجمن‌ها او را محکوم کنند.‏ به گزارش گشت و گذار، علی نوبخت در هشتمین نشست مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، افزود: برای خروج از حالت فعلی و […]


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پزشکان باید از درون، خود را اصلاح کنند. ‏نباید این طور باشد که رئیس یک انجمن حرفی بزند و سایر انجمن‌ها او را محکوم کنند.‏

به گزارش گشت و گذار، علی نوبخت در هشتمین نشست مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، افزود: برای خروج از حالت فعلی و اعمال اخلاق حرفه‌ای پزشکان، دو راه وجود دارد. وقتی در هوایی نفس می‌کشیم که آلوده است، ‏نمی‌توان انتظار داشت که فقط به دو نفر اکسیژن خالص برسد. زیرا هوا آلوده است و در نتیجه همه مسموم می‌شوند. در این شرایط ‏پزشکان نیز می‌توانند مثل سایر صنوف اعتراض کنند که این کار درست نیست. راه دوم این است که قدر نعمتی که خداوند به پزشکان ‏داده را بدانیم.‏

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید توجه کنیم آیا دانشگاه‌ها می‌خواهند فقط طوطی‌وار به دانشجویان تدریس کنند یا اینکه به نسل چهارم وارد شده، جامعه ‏را اصلاح کرده و سیاست کشور را تعیین می کنند.‏

وی افزود: پزشکان باید رو به جلو حرکت کرده، جامعه را اصلاح کنند. پزشکان باید از درون، خود را اصلاح کنند. ‏نباید این طور باشد که رئیس یک انجمن حرفی بزند و سایر انجمن‌ها او را محکوم کنند.‏

دبیر هیئت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران، اظهار داشت: این مجمع، انجمنی را بالاتر می‌داند که کمیته اخلاق ‏پزشکی را در بدنه خود تشکیل داده باشد.‏