چند درصد از متوفیان تصادفات رانندگی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به عابران پیاده اختصاص دارد؟

۴۴ درصد از متوفیان تصادفات رانندگی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به عابران پیاده اختصاص دارد که نشان دهنده اهمیت ترددهای این قشر است و موتورسیکلت و خودرو در جایگاه بعدی قرار دارد.

گشت و گذارنیوز: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۴ درصد از متوفیان تصادفات رانندگی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به عابران پیاده اختصاص دارد که نشان دهنده اهمیت ترددهای این قشر است و موتورسیکلت و خودرو در جایگاه بعدی قرار دارد.

سرهنگ رابعه جوانبخت افزود: یکی از مهم ترین گروه از کاربران ترافیکی عابران پیاده هستند که بارها در خصوص عدم تردد آنها در معابر بزرگراهی هشدار داده شده است، زیرا این گروه آسیب پذیرترین هستند و با کوچکترین برخورد و اتفاق و ضربه ناگهانی که توسط وسائل نقلیه به آنها وارد می شود حجم و شدت آسیب دیدگی بسیار بالایی را متحمل می شوند.

وی بیان داشت: دردناکترین تصادفاتی که در معابر شاهد آن هستیم، همین تصادفات عابران پیاده ای است که صبح از خانه خارج شده تا به کارهای روزمره خود برسند ولی به یکباره و با یک تصمیم اشتباه و انتخاب نادرست، خودشان را در معرض بزرگترین تهدیدها قرار می دهند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: آمار فروردین ماه امسال نیز نشان می دهد ۴۰ درصد از متوفیان شهر تهران در تصادفات به عابران پیاده اختصاص دارد که چهار درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد ولی باز هم عدد بالایی است.

منبع: تین نیوز