کشف خمره های عتیقه از داخل یک بار محموله خروجی

ماموران گمرک خمره های گلی عتیقه کشف کردند. به گزارش گشت و گذار به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری ۴ عدد خمره گلی عتیقه را که در داخل یک بار محموله خروجی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. این خمره های گلی عتیقه که توسط سایت […]


ماموران گمرک خمره های گلی عتیقه کشف کردند.

به گزارش گشت و گذار به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری ۴ عدد خمره گلی عتیقه را که در داخل یک بار محموله خروجی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

این خمره های گلی عتیقه که توسط سایت ایکس ری شناسایی شدند برای تشخیص ماهیت به اداره میراث فرهنگی ارجاع داده شدند.