کمبود واکسن در دولت قبل، بهانه‌ای برای پذیرش FATF شده بود

وزیر بهداشت گفت: در دولت قبل مشکلات فراوانی برای تهیه واکسن وجود داشت و این فشارها و نبود واکسن، بهانه‌ای برای پذیرش FATF و برجام شده بود.


وزیر بهداشت گفت: در دولت قبل مشکلات فراوانی برای تهیه واکسن وجود داشت و این فشارها و نبود واکسن، بهانه‌ای برای پذیرش FATF و برجام شده بود.