کودکان محور توسعه پایدارند

مرکز آفرینش های فرهنگی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه آموزشی کودک، توسعه پایدار و آینده را با همکاری دفتر آموزش و دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست برگزارکرد. به گزارش گشت و گذار کتایون حجتی سرپرست دفتر توسعه پایدار، آمار واقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در […]


مرکز آفرینش های فرهنگی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه آموزشی کودک، توسعه پایدار و آینده را با همکاری دفتر آموزش و دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست برگزارکرد.

به گزارش گشت و گذار کتایون حجتی سرپرست دفتر توسعه پایدار، آمار واقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در آستانه روز ملی کودک و محیط زیست قرار داریم گفت: ۱۴ مهر ماه با آغاز هفته ملی کودک، مرکز آفرینش های فرهنگی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه آموزشی کودک، توسعه پایدار و آینده را با همکاری دفتر آموزش و دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست برگزارکرد.

در این کارگاه آموزشی، زمانی رئیس گروه توسعه پایدار، ضمن تشریح مفاهیم پایداری و توسعه پایدار، شرکت کنندگان رابا چالشهای پیش روی محیط زیست کشور آشنا کرد.

لیلا زمانی رییس گروه دفتر توسعه پایدار، آمار واقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در کارگاه «کودک، توسعه پایدار و آینده» به وضعیت جهان در حوزه توان زیستی و ردپای اکولوژیک اشاره کردو گفت: بر اساس آخرین آمار هم اکنون ما برای زندگی پایدار بر روی کره زمین به ۱.۷ کره زمین نیاز داریم و سرانه مصرف بشر امروز بیشتر از ظرفیت زیستی زمین است.

وی ضمن تشریح وضعیت ظرفیت زیستی ایران، به لزوم اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و از دست اندرکاران بخش کودک خواست تا فرهنگ مصرف بهینه را به کودکان آموزش دهند و آنها را نسبت به وضعیت محیط زیست کشور حساس کنند.

زمانی با اشاره به اینکه محور اصلی توسعه پایدار و رونق اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در گروی توجه به کودکان است گفت: در شاخص های توسعه پایدار، سلامت کودک و تغذیه مناسب در سالهای آغازین حیات بسیار حائز اهمیت است و می تواند درسلامت جسمی و روحی کودک، موفقیت تحصیلی ومشارکت اجتماعی او نقش بسزایی داشته باشد.

وی همچنین مهارت آموزی و آموزش در خانه و مدرسه را از ارکان اصلی دانست که میتواند کودکان را به آینده بهتر و یافتن شغل های شایسته هدایت کند.