۱۷هزار بازدید بهداشتی از مکان های حضور زائران اربعین

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از انجام ۱۷۳۷۷ بازدید بهداشت محیطی از موکب ها، محل های اسکان زائرین، مراکز و اماکن مسیر تردد زائرین، سرویس های بهداشتی و پایانه های مسافربری خبر داد. به گزارش گشت و گذار، احمد جنیدی درباره اهم فعالیت های بهداشت محیط در چهار دانشگاه علوم پزشکی منتهی […]


رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از انجام ۱۷۳۷۷ بازدید بهداشت محیطی از موکب ها، محل های اسکان زائرین، مراکز و اماکن مسیر تردد زائرین، سرویس های بهداشتی و پایانه های مسافربری خبر داد.

به گزارش گشت و گذار، احمد جنیدی درباره اهم فعالیت های بهداشت محیط در چهار دانشگاه علوم پزشکی منتهی به سه پایانه مرزی خروجی از ایران به عراق (مهران، چذابه و شلمچه) تا روز سوم آبان، گفت: تاکنون ۱۲۵ مورد جلسات هماهنگی دانشگاهی و شهرستانی با مسئولین ارشد استانی و شهرستانی برگزار شده است.

وی افزود: آموزش به خادمین موکب ها و شاغلین در مراکز و اماکن مسیر تردد زائرین ۸۹۵۹ مورد، صدور کارت بهداشت ویژه اربعین ۱۴۶۴ مورد، نظارت و کنترل بر مراحل پخت و توزیع غذای زائران ۲۲۲۶ مورد، نمونه مواد غذایی گرفته شده ۱۲۷ مورد، نمونه آب گرفته شده ۴۲۰ مورد، مقدار مواد غذایی مشکوک به فساد و فاسد و تاریخ گذشته خارج شده از مصرف ۴۷۲۹ کیلو گرم، بازدید مشترک با سایر سازمان های مرتبط از جمله ستاد اربعین، سازمان دامپزشکی، نیروی انتظامی و تعزیرات ۱۲۲ مورد بخش دیگری از فعالیت های ویژه اربعین بوده است. ۵۱۴۶ مورد کلر سنجی، ۱۷۷۱ مورد سنجش پرتابل نیز در همین راستا انجام شد.

جنیدی، در ادامه به تشریح مهم ترین فعالیت های انجام شده تا چهارم آبان در عراق پرداخت و گفت: کل بازدید بهداشتی انجام شده ۶۴۲۰ مورد، کلر سنجی انجام شده از آب شبکه های توزیع و مخازن ۲۷۰۰ مورد، مقدار آب مخازن کلر زنی شده با قرص کلر ۲۸۸۶۵۰۰ لیتر، کل سنجش انجام شده با تجهیزات پرتابل ۲۱۴۱ مورد، نظارت بر طبخ و توزیع غذای زائرین ایرانی ۱۶۸۹ مورد، آموزش به زائرین در بحث بهداشت محیط، بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی ۳۱۲۳۴ نفر، آموزش به خادمین موکب ها در بحث بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۹۵۳۱ نفر، مداخلات بهداشت محیطی جهت اصلاح سیستم آبرسانی، پساب و پسماند موکب ها ۱۰۵۱ مورد.