۵ میلیون دُز واکسن «نورا» آماده تحویل است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله گفت: ۵ میلیون دز از واکسن نورا آماده است که بعد از تایید وزارت بهداشت و البته طی مرحله کار آزمایی بالینی به وزارت بهداشت تحویل داده شود.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله گفت: ۵ میلیون دز از واکسن نورا آماده است که بعد از تایید وزارت بهداشت و البته طی مرحله کار آزمایی بالینی به وزارت بهداشت تحویل داده شود.