افزایش بهره‌وری در نظام آماری کشور با جایگزینی سرشماری ثبتی‌مبنا

افزایش بهره‌وری در نظام آماری کشور با جایگزینی سرشماری ثبتی‌مبنا

رئیس مرکز آمار ایران گفت: افزایش بهره‌وری در نظام آماری کشور با جایگزینی شیوه نوین سرشماری ثبتی مبنا امکان‌پذیر است. به گزارش گشت و گذار به نقل از مرکز آمار ایران، جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران به مناسبت روز «بهره‌وری» اظهار داشت: اجرای سرشماری ثبتی مبنا یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش

تولید آمار با روش ثبتی‌مبنا کلید خورد /تهیه فهرست آمار رسمی کشور

تولید آمار با روش ثبتی‌مبنا کلید خورد /تهیه فهرست آمار رسمی کشور

رئیس مرکز آمار ایران گفت: پیش نویس قانون آمار کشور مرداد ماه امسال به تصویب شورای عالی آمار رسید و در همین راستا فهرست آمارهای رسمی تهیه و در مسیر تصویب در شورای عالی آمار قرار دارد. جواد حسین زاده به مناسبت اول آبان ماه، روز ملی آمار در گفت و گو با گشت و