کل اخبار 43226
ساعت :

اردشیر خسروی

طراحی برنامه گواهی الکترونیک فوت
اسفند 8, 1397

طراحی برنامه گواهی الکترونیک فوت

رئیس گروه آمار مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، از طراحی برنامه گواهی الکترونیک فوت با همکاری بخش های ذی ربط در کشور خبر داد. به گزارش گشت و گذار، اردشیر خسروی، در جلسه طراحی برنامه گواهی الکترونیک فوت برای اجرایی شدن در کشور که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط در ستاد وزارت بهداشت برگزار […]

برو بالا