استقرار نمایشی گمرک در منطقه آزاد اروند/وعده معاون وزیر محقق نشد

استقرار نمایشی گمرک در منطقه آزاد اروند/وعده معاون وزیر محقق نشد

آبادان– به رغم وعده معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد در استقرار رسمی گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند همزمان با پنجم مهر امسال ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است. گشت و گذار، گروه استان ها، فرزانه یحیی آبادی: ۱۷ شهریورماه امسال بود که اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی مجلس وزارت اقتصاد