هاستلی که با هدف مبارزه با ایران هراسی شکل گرفت

هاستلی که با هدف مبارزه با ایران هراسی شکل گرفت

ایده شکل گیری هاستل توسط جوانان فعال در فضاهای مجازی که بی ارتباط با گردشگری بودند از آنجا آغاز شد که با شکل متفاوتی از سوالات گردشگران و تبلیغات علیه ایران مواجه شدند. به گزارش گشت و گذار، هاستل یکی از واژه های جدید برای یک نوع دیگر از اقامتگاههای داخل ایران است. واژه ای

ورود هتل‌های شیک به صنعت گردشگری/ هتل‌بوتیک‌ها در حال رشد هستند

ورود هتل‌های شیک به صنعت گردشگری/ هتل‌بوتیک‌ها در حال رشد هستند

نسل جدید هتل‌های شیک و خاص با نام هتل‌بوتیک‌ها در ایران وارد شده و سرمایه‌گذاران تهرانی نیز از آن استقبال کرده‌اند، ولی هنوز این پدیده جدید در ایران ضابطه ندارد. به گزارش گشت و گذار، هتل بوتیک ها به تازگی وارد دنیای اقامتگاههای جدید ایران شده اند سبکی از مراکز اقامتی که در یک اقامتگاه