وضع تأسف‌بار درمانگاه تأمین اجتماعی اردبیل/حجم مراجعه۳ برابرظرفیت

وضع تأسف‌بار درمانگاه تأمین اجتماعی اردبیل/حجم مراجعه۳ برابرظرفیت

اردبیل – مدیر درمان تأمین اجتماعی اردبیل گفت: با وجود تمامی تلاش‌ها برای افزایش زیرساخت‌های درمانی، همچنان حجم مراجعه افراد تحت پوشش به درمانگاه تأمین اجتماعی اردبیل ۳ برابر ظرفیت موجود است. به گزارش گشت و گذار، قادر برجی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بازدید و افتتاح چندی از پروژه‌های عمرانی بیمارستان تأمین اجتماعی