احتمال حذف برخی شرکت ها از فهرست تحریم های ایران

احتمال حذف برخی شرکت ها از فهرست تحریم های ایران

آمریکا در حال بررسی برای حذف احتمالی برخی شرکت های روسی، چینی و اروپایی از فهرست تحریم های ایران است. به گزارش گشت و گذار به نقل از رویترز ، رویترز با استناد به منابعی اعلام کرد که آمریکا قصد دارد تعدادی از شرکت های روسیه، چین و اروپا را از فهرست تحریم‌های ایران حذف