بازار ١٣٢ هزار میلیاردی بالقوه ایران در تولید محتوای دیجیتال

بازار ١٣٢ هزار میلیاردی بالقوه ایران در تولید محتوای دیجیتال

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) از هدفگذاری برای ایجاد ٢٠٠شرکت دانش بنیان در حوزه تولید محتوای دیجیتال با اشتغال مستقیم ١۵٠٠ نفر در ٣١ استان کشور خبرداد. محمدعبده ابطحی در گفتگو با گشت و گذار با بیان اینکه وزارت کار در قالب طرح توسعه کسب و کار و