سرمایه گذاری جهاد دانشگاهی در حوزه درمان سرطان پستان

سرمایه گذاری جهاد دانشگاهی در حوزه درمان سرطان پستان

رئیس جهاد دانشگاهی، گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی، بیشترین سرمایه گذاری را در زمینه درمان سرطان پستان داشته است. به گزارش گشت و گذار، حمیدرضا طیبی، روز چهارشنبه در افتتاحیه دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در مرکز همایش های رازی تهران، افزود: سلامت زنان به عنوان محور کانون خانواده از اهمیت ویژه ای