فعالیت تجاری مرزهای کرمانشاه بدون توقف ادامه دارد

فعالیت تجاری مرزهای کرمانشاه بدون توقف ادامه دارد

کرمانشاه_ مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: فعالیت تجاری در همه مرزهای استان بدون توقف ادامه دارد. خلیل حیدری در گفتگو با گشت و گذار با اشاره به فعالیت مرزهای استان کرمانشاه اظهار داشت: تنها در روز گذشته در حوزه صادرات بیش از ۷۵۰ کامیون از مرز پرویزخان و بیش از ۱۰۰ کامیون از مرز خسروی