رئیس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد

رئیس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازداشت شد. به گزارش گشت و گذار، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شنبه شب بازداشت شد. علت بازداشت وی هنوز مشخص نشده و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.