آغاز فاز هشتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

آغاز فاز هشتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

معاون اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، از آغاز فاز هشتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش گشت و گذار، زینب قرائی با اشاره به آغاز فاز هشتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی، گفت: پیرو سیاست