پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه سامد

پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه سامد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، فردا چهارم آذر از ساعت ۹ تا ۱۱ از طریق سامانه تلفنی سامد، پاسخگوی شهروندان استان تهران است. به گزارش گشت و گذار، به منظور اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، تبیین اهداف دولت، تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکید مقام عالی سازمان و استان تهران

پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه ۱۱۱

پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه ۱۱۱

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، یکشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ از طریق سامانه تلفنی سامد پاسخگوی شهروندان استان تهران است. به گزارش گشت و گذار، در خصوص حضور فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران در سامانه تلفنی سامد بازرسی استانداری، سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان