افزایش جهانی موارد ابتلا به سرطان های لوزالمعده و کلورکتال

افزایش جهانی موارد ابتلا به سرطان های لوزالمعده و کلورکتال

نتایج مطالعه بر روی ۱۹۵ کشور جهان نشان می دهد نرخ مرگ و میر جهانی ناشی از سرطان لوزالمعده و نرخ وقوع سرطان کلورکتال بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، ۱۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش گشت و گذار، نتایج مطالعه محققان دانشگاه تهران که در همایش UEG Week بارسلونا ارائه شده است نشان