برگزاری نشست «معماری معاصر مساجد»

برگزاری نشست «معماری معاصر مساجد»

نشست دوم از سلسله نشست‌های «معماری معاصر مساجد» با عنوان «از سمرقند تا صحار» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. به گزارش گشت و گذار، گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران دومین نشست از سلسله برنامه‌های «معماری معاصر مساجد» را با عنوان «از سمرقند تا صحار» برگزار می‌کند. در این نشست‌ که یکشنبه،