مشکلی در زمینه تأمین داروهای اساسی تا پایان امسال نداریم

مشکلی در زمینه تأمین داروهای اساسی تا پایان امسال نداریم

رودبار- وزیر بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت داروهای اساسی در کشور، گفت: با همکاری مسئولان وزارتخانه و هیئت دولت تا پایان امسال مشکلی برای تأمین داروهای اساسی نداریم. به گزارش گشت و گذار، سعید نمکی عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان گیلان از چندین مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودبار بازدید کرد.

مشکلی در زمینه تأمین داورهای اساسی تا پایان امسال نداریم

مشکلی در زمینه تأمین داورهای اساسی تا پایان امسال نداریم

رودبار- وزیر بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت داورهای اساسی در کشور، گفت: با همکاری مسئولان وزارتخانه و هیئت دولت تا پایان امسال مشکلی برای تأمین داورهای اساسی نداریم. به گزارش گشت و گذار، سعید نمکی عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان گیلان از چندین مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودبار بازدید کرد.