ممنوعیت توزیع نوشابه های گازدار در غذاخوری های کارمندان

ممنوعیت توزیع نوشابه های گازدار در غذاخوری های کارمندان

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، بر ممنوعیت عرضه نوشابه های گازدار در غذاخوری های دستگاه های اجرایی تاکید کرد. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در نشست کارگاه آموزشی بهبود تغذیه کارکنان با بیان اینکه الگوی بیماری‌ها مدت زمان زیادی است که هم در جهان و هم در ایران

ممنوعیت توزیع نوشابه های گازدار در غذاخوری های دستگاه های اجرایی

ممنوعیت توزیع نوشابه های گازدار در غذاخوری های دستگاه های اجرایی

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، بر ممنوعیت عرضه نوشابه های گازدار در غذاخوری های دستگاه های اجرایی تاکید کرد. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در نشست کارگاه آموزشی بهبود تغذیه کارکنان با بیان اینکه الگوی بیماری‌ها مدت زمان زیادی است که هم در جهان و هم در ایران

اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کرونا

اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کرونا

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کووید ۱۹ و لزوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات نهادهای اجرایی تاکید کرد. به گزارش گشت و گذار، در نشست‌های هم اندیشی که در خصوص الزامات اجرای مواد ۶ و ۷ آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت

مردم باید به سمت مصرف «مرغ سایز» بروند

مردم باید به سمت مصرف «مرغ سایز» بروند

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف «مرغ سایز» د کشور تاکید کرد. به گزارش گشت و گذار، علی دل‌ پیشه، در یکصد و دومین نشست کارگروه تخصصی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با موضوع «ارتقای سلامت مرغ سایز» برگزار شد، با تاکید بر لزوم آموزش و

تهیه برنامه اجرایی سند ملی سلامت زنان ظرف ۶ ماه آینده

تهیه برنامه اجرایی سند ملی سلامت زنان ظرف ۶ ماه آینده

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: در سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، ۴ سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در حاشیه برگزاری سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: کمیسیون دائمی،

سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود

سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: سند سلامت مردان برای افق ۱۴۰۴ طراحی می‌شود و ما باید برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت، دو عنصر سن و جنس را لحاظ کنیم. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، افزود: دو عنصر اصلی و

بررسی چالش های سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور

بررسی چالش های سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به طرح چالش های پیش روی بررسی سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور پرداخت. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته، با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مبتنی بر

چالش های بررسی سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور

چالش های بررسی سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به طرح چالش های پیش روی بررسی سلامت فرآورده ها و محصولات تراریخته در کشور پرداخت. به گزارش گشت و گذار، علی دل پیشه، در نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته، با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مبتنی بر