وضعیت بیماری های التهابی روده در ایران/جوانان بیشتر درگیر می شوند

وضعیت بیماری های التهابی روده در ایران/جوانان بیشتر درگیر می شوند

دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره بین المللی بیماری های گوارش و کبد، گفت: آشنایی با بیماری های شایع گوارش برای متخصصان داخلی در روز قبل از کنگره برگزار می شود. به گزارش گشت و گذار، سید محمد مهدی میرناصری، صبح شنبه در نشست خبری نوزدهمین کنگره بین المللی بیماری های گوارش و کبد، افزود: کنگره امسال