کل اخبار 39000
ساعت :

مشارکت مردم در انتخابات

نرخ مشارکت در انتخابات چگونه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد؟
خرداد 26, 1400

نرخ مشارکت در انتخابات چگونه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد؟

کارشناسان معتقدند افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان یک مؤلفه مهم توسعه سیاسی در کشور می‌تواند به شکل قابل توجهی بر توسعه سایر بخش‌ها همچون توسعه اقتصادی اثرگذاری جدی داشته باشد. به گزارش گشت و گذار، افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان یک مؤلفه مهم توسعه سیاسی در کشور می‌تواند به شکل قابل توجهی بر […]

نرخ مشارکت در انتخابات چگونه بر اقتصاد کشور اثرگذار می‌گذارد؟
خرداد 26, 1400

نرخ مشارکت در انتخابات چگونه بر اقتصاد کشور اثرگذار می‌گذارد؟

کارشناسان معتقدند افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان یک مؤلفه مهم توسعه سیاسی در کشور می‌تواند به شکل قابل توجهی بر توسعه سایر بخش‌ها همچون توسعه اقتصادی اثرگذاری جدی داشته باشد. به گزارش گشت و گذار، افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان یک مؤلفه مهم توسعه سیاسی در کشور می‌تواند به شکل قابل توجهی بر […]

برو بالا