کل اخبار 39000
ساعت :

مصطفی خوشنویس

شناسایی نزدیک به ۲ هزار درخت کهنسال در ایران
آذر 6, 1398

شناسایی نزدیک به ۲ هزار درخت کهنسال در ایران

خوشنویس گفت: تاکنون در ایران یکهزارو ۹۳۸ درخت کهنسال شناسایی شده است که برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که تعداد درختان کهنسال ایران حتما از این تعداد بیشتر است. به گزارش گشت و گذار، در نشست «بررسی٬ شناخت و حفاظت درختان کهنسال» که به همت گروه میراث طبیعی پژوهشگاه برگزار شد خوشنویس در خصوص […]

برو بالا