کل اخبار 39000
ساعت :

مهدی ابراهیمی

سهم اضافه‌برداشت از آب زیرزمینی در مشکل دریاچه ارومیه
اسفند 1, 1397

سهم اضافه‌برداشت از آب زیرزمینی در مشکل دریاچه ارومیه

آب زیرزمینی از غرب به شرق جریان دارد و دریاچه از محدوده‌های غربی تغذیه شده درحالیکه خود منبع تغذیه آب زیرزمینی محدوده‌های شرق دریاچه است. گشت و گذار، گروه جامعه: دریاچه ارومیه به دلیل برخوردار بودن از ویژگی‌های بی‌نظیر طبیعی و اکولوژیکی در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های بین‌المللی جهان در کنوانسیون رامسر […]

ارتباط معنادار افزایش برداشت آب زیرزمینی و کاهش حجم دریاچه ارومیه
بهمن 17, 1397

ارتباط معنادار افزایش برداشت آب زیرزمینی و کاهش حجم دریاچه ارومیه

یک پژوهشگر حوزه مدیریت منابع آب گفت: در طول ۱۵ سال اخیر ارتباط مستقیمی میان افزایش برداشت آب زیرزمینی در حوضه دریاچه ارومیه و کاهش حجم دریاچه وجود داشته است. یک پژوهشگر حوزه مدیریت منابع آب به گشت و گذار گفت: در طول ۱۵ سال اخیر ارتباط مستقیمی میان افزایش برداشت آب زیرزمینی در حوضه […]

حجم دریاچه ارومیه ۹۰ درصد از تراز اکولوژیک کمتر است
دی 4, 1397

حجم دریاچه ارومیه ۹۰ درصد از تراز اکولوژیک کمتر است

طی ۲۰ سال گذشته حدود ۴ متر از تراز دریاچه کاسته شده است. هم‌چنین با توجه به آمار فعلی دریاچه، حدودا ۹۰ درصد از حجم و بیش از ۵۰ درصد از وسعت آن نسبت به تراز اکولوژیک کاهش پیدا کرده است. یک کارشناس حوزه محیط زیست درباره وضعیت کنونی و پیشینه چالش در دریاچه ارومیه […]

برو بالا